ЗАЯВКИ в BPO On-line | КОРУПЦИЯ Българско Патентно Ведомство


Резултати за ДИЗАЙНИ, публикувани в "BPO On-line", по-ранна версия на Portal.BPO.bg:
ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ на ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Резултат от търсене в BPO On-line за: "СТЪКЛОПАКЕТ".

2. Резултат от търсене в BPO On-line за:
Входящ номер 10000 - "СТЪКЛОПАКЕТ С БИЖУТЕРИЙНИ ЕЛЕМЕНТИ"
.

3. Резултат от търсене в BPO On-line за:
Входящ номер 10051 - "СТЪКЛОПАКЕТИ С ВГРАДЕНИ ДЕКОРАТИВНИ АКСЕСОАРИ"
.

4. Резултат от търсене в BPO On-line за: "ДЕКОРАТИВЕН ПРОФИЛ".

5. Резултат от търсене в BPO On-line за:
Входящ номер 10142 - "ДЕКОРАТИВЕН ПРОФИЛ С ВГРАДЕНИ БИЖУТЕРИЙНИ ЕЛЕМЕНТИ"
.